Správa služieb diplomatickému zboru, a. s. v Správa služieb diplomatickému zboru, a. s.

Typy Nehnuteľností

  • 50% Kancelárie, administratívne priestory
  • 10% Rodinná vila
  • 10% 3 izbový byt
  • 30% Iné

Status Nehnuteľností

  • 100% Prenájom

Nehnuteľnosti Mestá

  • 80% Bratislava I
  • 10% Bratislava II
  • 10% Bratislava IV

O nás SSDZ

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. je akciovou spoločnosťou so 100% majetkovou účasťou štátu, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. Dlhodobo zohráva dôležitú úlohu v oblasti poskytovania služieb diplomatickým misiám pôsobiacim na Slovensku, obchodným zastupiteľstvám, zahraničným kultúrnym a informačným centrám, medzinárodným organizáciám, predstaviteľom vlády, ústredných orgánov štátnej správy a ústavným činiteľom Slovenskej republiky, ako aj domácim a zahraničným fyzickým a právnickým osobám.

Jediným akcionárom spoločnosti je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Štatutárnym zástupcom akcionára je minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Základné imanie akciovej spoločnosti vo výške 50.364.400,- EUR je tvorené nepeňažným vkladom zakladateľa a pozostáva výlučne z nehnuteľností zrušenej príspevkovej organizácie Správa služieb diplomatickému zboru so sídlom Palisády č. 31, 811 06 Bratislava. Akcie spoločnosti nie sú verejne obchodovateľné. Akcionár vykonáva svoje práva a povinnosti na základe právnych predpisov a stanov spoločnosti, predovšetkým prostredníctvom valného zhromaždenia a dozornej rady.

Hlavný predmet činnosti spoločnosti spočíva v prenájme vlastných bytových a nebytových priestorov a objektov. Ide o moderné a historické budovy v atraktívnych lokalitách Bratislavy, ktoré dosahujú vysoký európsky štandard.

Medzi poskytované služby, ktorých opodstatnenosť a dôležitosť za posledné roky pre spoločnosť významne vzrástla, patrí správcovská činnosť. Tá so sebou prináša množstvo technických, ekonomických, prevádzkových a právnych činností. Na ich zabezpečenie je potrebná skúsenosť, ktorú SSDZ, a.s. nadobudla dlhoročnou správou vlastných objektov.

SSDZ, a.s. zároveň poskytuje široký komplex služieb spojených s bývaním. Ide najmä o domovnícke služby, upratovanie spoločných priestorov, úpravy a udržiavanie záhrad, monitoring a ochranu objektov a kancelárskych priestorov, bežné stavebné úpravy menšieho rozsahu. Komplexnosť poskytovaných služieb SSDZ, a.s. dopĺňa realitná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti realít, investičná a stavebná činnosť.

V každej oblasti svojej činnosti spoločnosť kladie dôraz na kvalitu služieb, ktorá spočíva v diskrétnom, individuálnom a adresnom prístupe ku každému klientovi, pričom štátny charakter spoločnosti je zárukou bezpečnosti, spoľahlivosti a serióznosti.

Činnosť spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie.

Triediť podľa:

0 Preskúmanie

Triediť podľa:
Zanechajte recenziu

Zanechajte recenziu

Porovnajte inzeráty

Porovnaj